tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

DraftSight Free

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie DraftSight Free

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a čiastočne 3D CAD systém

Download

Download aktuálnej bezplatnej, plne funkčnej verzie DraftSight.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

DraftSight Free je univerzálna 2D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D navrhovania. Jedná sa o síce jednoduchý, ale spoľahlivý 2D CAD systém postavený na jadre ARES CAD platformy. Disponuje možnosťami prispôsobovania CUI ale dopĺňania o rôzne nové funkcie je problematické.

Lokalizácia do českého jazyka

Lokalizácia rozhrania do češtiny.
Príkazy len anglické, ale s lokalizovanými podvolbami.
Nápoveda len v angličtine

Naše doporučenie

DraftSight Free doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú slušnú mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to najmä DWG kompatinility. Klasické aj ribbonové rozhranie, ale aj rôzne dialógové panely sa od AutoCADu síce líšia, ale vzhľadom na to že sa jedná o architektúru na jadre ARES, disponuje tento systém moderným rozhraním, pričom štruktúra programu je AutoCADu podobná.

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí do stredu alternatív AutoCADu.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme žiadne "prekvapenia", ale doporučujeme ho skôr na občasnú prácu.

Je prakticky určený len na prácu v 2D a podporuje väčšinu vlastnosti DWG výkresu ktoré môžete očakávať.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7
- Apple® Mac®
- Linux (Ubuntu®, Fedora®, OpenSUSE®)

Výrobca / Krajina pôvodu

Dassault Systèmes / France

Varianty licencií

K dispozícii je len samostatná DraftSight licencia ktorá sa aktivuje cez internet. Licenciu je nutne opätovne aktivovať po šiestich a následne každých 12 mesiacov. Prenášať sa síce nedá, ale keďže sa jedná o bezplatný CAD, môžete ho nainštalovať a používať na viacerých počítačoch.

Trvalá licencia (SW ochrana)

0,- € bez DPH

DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania


Dávková tlač


PDF súbory

Tlač do malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Len extrakcia atribútov do súboru

3D Tlač

Má síce výstup aj do STL formátu, ale tento CAD nedokáže vytvárať 3D telesá.

Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi, alebo pre vytváranie nových súborov

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Vstavaná kalkulačka

Smart Calculator

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli. Neumožňuje však používanie vzorcov

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie premennej či hodnoty výkresu. Políčka môžu byť súčasťou Mtextu alebo Atribútov alebo.

Rozšírené vlastnosti šrafu

Šrafovanie gradientom a nastavenie priehľadnosti.

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Odkazy, Šrafy a Bloky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Filtre bodov aj plné trasovanie

Inteligentné kótovanie

Vytváranie vhodných kót podľa typu objektov vo výkrese (nie však interaktívne)

Uchopovanie aj na medzery prerušovaných čiar


Nástroje pre CAD normalizáciu (DWS)

Definovanie a sledovanie CAD normalizácie pre zachovanie konzistencie všetkých súborov

Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

Vytváranie 3D návrhov len základným plošným modelovaním (bez možnosti editácie)

3D modelovanie

Vytváranie 3D plošných modelov veľmi obmedzeným priamym modelovaním

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie Ribbonov, Príkazov, Roletového menu a Pracovných priestorov len cez CUI panel

Prispôsobovanie aplikácie

Prispôsobovanie software importom MNU a CUI súborov

Aktualizácie software

Kontrola aktualizácií cez položku v menu

Inteligentná myš (SmartMouse) - Ovládanie gestami myši


Podpora 3Dconnexion zariadení


AutoPEN - Kanalizácia, voda, plyn


pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov