tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

ArCADia

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie ArCADia BIM Plus

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a 3D CAD systém s jadrom slúžiacim ako základ pre ArCADia BIM moduly.

Download

Download aktuálnej 14 dňovej skúšobnej verzie ArCADia BIM Plus, ktorá sa po aktivácii stane plnou verziou.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

ArCADia BIM Plus je univerzálna 2D a 3D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D a 3D (ACIS) navrhovania a pre vytváranie fotorealistických vizualizácií. Disponuje základnou BIM funkcionalitou a slúži aj ako základ pre množstvo architektonických a profesných ArCADia BIM modulov s kompletným 2D a 3D. Je skvelou voľbou pre stavbárov profesistov a výpočtárov ktorí plánujú postupný prechod na BIM.

Lokalizácia do českého jazyka

Plná lokalizácia rozhrania do češtiny.
Nápoveda len v angličtine

Naše doporučenie

ArCADia BIM PLUS doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú vysokú mieru kompatibility s AutoCADom, vyžadujú 3D ACIS modelovanie a potrebujú riešenie umožňujúce bezproblémový prechod na plný BIM kompatibilný s Revitom, ArchiCADom... atď.

ArCADia BIM spolu s príslušnými modulmi v súčasnosti predstavuje najkomplexnejšie cenovo dostupné DWG BIM riešenie lokalizované do CZ jazyka.

Čo sa týka rýchlosti práce s bežnými rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí k pomalším alternatívam AutoCADu, čo však pri BIM projektoch vďaka správcovi BIM projektu nie je veľmi dôležité.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme síce žiadne podstatné nedostatky, avšak pripomíname jeho zameranie na BIM ku ktorému by mal užívateľ smerovať pokiaľ chce vyťažiť z tohoto systému maximum.

Pri bežnej práci bez BIM modulov Je prakticky určený ako na prácu v 2D tak aj 3D a podporuje všetky vlastnosti DWG výkresu ktoré môžete očakávať. Pri doplnení o BIM moduly predstavuje kompletné 2D a 3D BIM riešenie.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32. aj 64.bit verzia!

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7

Výrobca / Krajina pôvodu

ArCADiasoft / PL

Varianty licencií

K dispozícii sú len samostatné ArCADia BIM licencie (len trvalé) chránené SW kódom (aktivačný súbor)
Licencie ArCADia BIM sú viazané na konkrétny počítač preniesť ich na iný počítač je možné po odstránení z pôvodného počítača.

Trvalá licencia (SW ochrana)

504,- € bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolácie)


TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)


Úvodné online 2 hod školenie
(s nahrávaním na video)


DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF

PDF súbory

Podloženie PDF súboru

DGN formát

Import, Excport a Podloženie DGN výkresov

ACIS (SAT) súbory

Import aj Excport ACIS (*.SAT) súborov

IFC súbory

Po dokúpení IFC modulu poskytuje import aj export

Mračno bodov

Pripojenie mračna bodov k DWG výkresu ktoré možno použiť ako východzí bod pre tvorbu návrhu

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania


Dávková tlač


PDF súbory

Export do malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Len extrakcia atribútov do súboru

Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

Prieskumník organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar, a externým referenciám len z otvorených výkresov.

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Šrafy a Bloky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Používanie existujúcich dynamických blokov ktoré možno čiastočne riadiť definovanými väzbami

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Len filtre bodov

Správca sady listov / Správca projektu

Správca projektu

Spustenie podvoľby príkazového riadku kliknutím myši


Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

Úchop na stred objektu


3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

Vytváranie a úprava 3D návrhov v akejkoľvek forme

3D modelovanie

Vytváranie 3D modelov priamym modelovaním.

S príslušným BIM modulom však umožňuje automatickú tvorbu 3D modelu pri kreslení 2D.

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Materiály

Priradzovanie materiálov objektom pre tvorbu realistických návrhov

Osvetlenie

Priradzovanie osvetlenia 3D objektov pre tvorbu realistických návrhov

Rendrovanie

Generovanie obrázkov 3D modelov s realistickými materiálmi a osvetlením

Tvorba 2D pohľadu z 3D modelu

Po dokúpení príslušného profesného modulu

Automatické rezové pohľady

Po dokúpení príslušného profesného modulu

Základné, čiastočné, rezové a detailné pohľady

Po dokúpení príslušného profesného modulu

Parametrické väzby

Po dokúpení príslušného profesného modulu - vzájomné prepojenie logických 2D a 3D entít

Prispôsobovanie rozhrania

Základné prispôsobovanie vzhľadom na fakt že systém je optimalizovaný na rozsiahle možnosti všetkých BIM modulov

Prispôsobovanie aplikácie

Prispôsobovanie software importom MNU a CUI súborov

API rozhranie

AutoLISP, DIESEL, IRX (ekvivalent ARX), DIESEL

Aktualizácie software

Kontrola aktualizácií cez položku v menu

Inteligentný hlas (SmartVoice) - hlasové poznámky


BIM návrh stavebných konštrukcií

599,- € bez DPHCAD Nákup

BIM elektro ...viac modulov

356,- € bez DPHCAD Nákup

BIM Plyn ...viac modulov

520,- € bez DPHCAD Nákup

BIM Vykurovanie ...viac modulov

549,- € bez DPHCAD Nákup

BIM Sanita ...viac modulov

593,- € bez DPHCAD Nákup

BIM Železobetón ...viac modulov

368,- € bez DPHCAD Nákup

BIM Telekomunikácie ...viac modulov

701,- € bez DPHCAD Nákup

pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup