tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

AutoCAD LT

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie AutoCADu LT

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D CAD systém

Download

Download aktuálnej 30 dňovej skúšobnej verzie AutoCAD LT, ktorá sa po aktivácii stane plnou verziou.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

AutoCAD LT je univerzálna 2D CAD aplikácia pre všetky oblasti technického 2D navrhovania. Jedná sa o vysoko spoľahlivý 2D DWG CAD systém ktorý je vo svojej kategórii dlhé roky lídrom a určuje smer vývoja.

Lokalizácia do českého jazyka

Plná lokalizácia rozhrania do češtiny.
Plne lokalizovaná nápoveda do češtiny.

Naše doporučenie

AutoCAD LT doporučujeme v prvom rade pre CAD užívateľov ktorí požadujú najvyššiu mieru kompatibility s ostatnými Autodesk produktami. Týka sa to ako DWG kompatinility, tak aj chovania vlastných DWG objektov iných Autodesk produktov, pre ktoré sú k dispozícii príslušné tzv. Object enablery.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 SP1
- Apple® Mac®

Výrobca / Krajina pôvodu

Autodesk Inc. / USA

Varianty licencií

K dispozícii sú len samostatné AutoCAD LT licencie a len na prenájom chránené SW kódom (aktivácia cez internet)
Licencie AutoCADu LT sú viazané na konkrétny počítač a je možné ich preniesť na iný (napr. na domáci) počítač.
Ak potrebujete používať licenciu AutoCADu LT aj na domácom počítači - za predpokladu že sa nebude súčasne používať licencia v práci - môžete si druhú licenciu doma nainštalovať.

Ročná licencia (SW ochrana)

399,- € bez DPHCAD Nákup

Dvojročná licencia (SW ochrana)

798,- € bez DPHCAD Nákup

Trojročná licencia (SW ochrana)

1 197,- € bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolácie)


TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)


DWG technológia

TrustedDWGTM Zaisťuje vernosť zobrazenia všetkých DWG objektov

Podporované bežné formáty súborov

DWGTM, DXFTM, DWFTM, PDF, JPEG, PNG, TIF
Pozn: podpora najnovšieho DWG 2018

PDF súbory

Import geometrie z PDF súboru do výkresu jako objekty AutoCADu (s podporou importu SHX písma)

DGN formát

Import, Excport a Podloženie DGN výkresov

Zdieľanie výkresov

Zdieľanie výkresov v Cloude.

Pripojenie k úložiskám tretích strán

Pripojenie k Dropbox, Box, a iným systémom online ukladania

Konverzia DWG výkresov

Nástroj DWGTM convert slúži na dôkladnú a kontrolovanú konveryiu súborov výkresov z jednej verzie AutoCADu do inej

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania


PDF súbory

Tlač do inteligentných a malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Len extrakcia atribútov do súboru

Zdroje dát pre tabuľky

MS Excel

Geodetický súradnicový systém a online mapy

Určenie geodetického umiestnenia vo výkrese použitím služby online máp

Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Dynamické zadávanie súradníc

Vedľa kurzora zobrazuje hodnoty súradníc ako tzv. Tooltip - ktoré možno okamžite zadať.

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi, alebo pre vytváranie nových súborov

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

Design Center - organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar a k externým referenciám z otvorených alebo z iných výkresov na disku

Palety nástrojov

Vytváranie vlastných paliet nástrojov (s podporou nastavenia vlastností) pre rýchly prístup k často používaným príkazom, blokom a k inému obsahu

Vstavaná kalkulačka

Quick Calculator

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli, vrátane používania vzorcov

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie objektu, premennej či hodnoty výkresu. Políčka môžu byť súčasťou Dtextu, Mtextu, Atribútov alebo hodnôt v bunkách tabuliek.

Rozšírené vlastnosti šrafu

Nastavenie farby pozadia šrafu, Šrafovanie gradientom a nastavenie priehľadnosťi

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Odkazy, Šrafy, Bloky a Tabuľky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Vytváranie a editácia blokov ktoré môžu byť vkladané a upravované podľa definovaných väzieb

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Filtre bodov aj plné trasovanie

Maximalizácia okna výrezu výkr.priestoru


Inteligentné kótovanie

Vytváranie vhodných kót podľa typu objektov vo výkrese

Uchopovanie aj na medzery prerušovaných čiar


Správca sady listov / Správca projektu

Vytváranie a správa listov pre ľahší prístup a tlač

Zvýraznenie novej funkcie

Nové, alebo aktualizované funkcie sú v ribbonovom menu zvýraznené

Inteligentné osy a stredové značky

Při posune objektov sa osy a stredové značky automaticky presunú spolu s objektom

Spustenie podvoľby príkazového riadku kliknutím myši


Vylepšenia prehľadnosti výkresu

Prehľadnejšie zobrazenie dôležitých častí výkresu pomocou vizuálnych vylepšení jako napríklad vyblednutie určitých typov objektov

Asociatívne pole

Asociatíbve vytváranie a úprava objektov v kruhovom, alebo obdĺžnikovom poli alebo pozdĺž cesty

Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

Úchop na stred objektu


Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie Ribbonov, Príkazov, Roletového menu a Pracovných priestorov len cez CUI panel

API rozhranie

DIESEL

Migrácia nastavení

Migrácia užívateľských nastavení z jednej verzie AutoCADu na druhú

Aktualizácie software

Správa aktualizácií AutoCADu pomocou aplikácie Autodesk desktop

Vyhľadávač funkcie pre nápovedu

Rýchlo nájde nástroj, alebo príkaz v nápovede systému

Nástroj pre prenos SW licencie

Nástroj na prenos samostatnej licencie z jedného počítača na druhý

Odstavcový kótovací text


Podpora monitorov (4K) s vysokým rozlíšením


Podpora 3Dconnexion zariadení


CADprofi - TZB
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Elektro
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Strojárstvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Stavebníctvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - SUITE - všetky moduly
+ bezplatné online školenie

1 000,- € bez DPHCAD Nákup

TDS Technik (Srtrojárstvo)

690,- € bez DPHCAD Nákup

CADKON - Stavebníctvo a profesie


AutoPEN - Kanalizácia, voda, plyn


RoadPac - Cesty a dialnice


pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov