tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

ARES Commander

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie ARES Commander

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a 3D CAD systém

Download

Download aktuálnej 30 dňovej skúšobnej verzie ARES Commander (pre Win 64 bit), ktorá sa po aktivácii stane plnou verziou.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

ARES Commander je univerzálna 2D a 3D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D a 3D navrhovania. Jedná sa o vysoko spoľahlivý DWG CAD systém ktorého jadro slúži ako platforma pro rôzne iné CAD systémy. Disponuje širokými možnosťami prispôsobovania CUI a dopĺňania o rôzne nové funkcie.

Lokalizácia do českého jazyka

Lokalizácia rozhrania do češtiny.
Príkazy len anglické ale s lokalizovanými podvoľbami.
Plne lokalizovaná nápoveda do češtiny.

Naše doporučenie

ARES Commander doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú vyššiu mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to najmä DWG kompatinility. Klasické aj ribbonové rozhranie, ale aj rôzne dialógové panely sa od AutoCADu síce líšia, ale vzhľadom na to že sa jedná o pomerne mladú, modernú, 100% legálnu a originálnu platformu slúžiacu ako základ aj pre iné CAD systémy, disponuje tento systém slušným potenciálom, pričom štruktúra programu je AutoCADu podobná.

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí k rýchlejším alternatívam AutoCADu.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme žiadne "prekvapenia" a ak Vám vyhovujú jeho ostatné vlastnosti je vhodný na plne profesionálnu prácu.

Ak potrebujete občas pracovať v 3D, ARES Commander Vám ponúka všetky základné nástroje pre tvornu a úpravu 3D modelu priamym modelovaním a aj keď nedosahuje úroveň súčasného AutoCADu, jeho 3D možnosti sú už na zaujímavej úrovni.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8.1 / 7 SP1
- Apple® Mac®
- Linux (Ubuntu®, Fedora®, OpenSUSE®)

Výrobca / Krajina pôvodu

Graebert GmbH / Germany

Varianty licencií

K dispozícii sú samostatné aj sieťové (plávajúce) ARES Commander licencie.
Licencie je možné si nielen prenajať, ale môžete si zakúpiť aj trvalé licencie.
ARES Commander disponuje ideálnym spôsobom licencovania samostatných licencií, kedy pomocou Vášho mena a hesla si môžete licenciu kedykoľvek cez internet aktivovať na akomkoľvek počítači (doma alebo v práci). Licenciu teda netreba prenášať, súčasne pracovať však môžete len na jednej z nich.

Trvalá licencia + 1 ročné subscription (SW ochrana)

595,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá sieťová NET licencia + 1 ročné subscription (SW ochrana)

745,- € bez DPHCAD Nákup

Ročná licencia (SW ochrana)

185,- € bez DPHCAD Nákup

Ročná sieťová NET licencia (SW ochrana)

235,- € bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolácie)


TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)


Úvodné online 2 hod školenie
(s nahrávaním na video)


DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF

PDF súbory

Import geometrie z PDF súboru do výkresu jako objekty AutoCADu (s podporou importu textu)

DGN formát

Import, Excport a Podloženie DGN výkresov

ACIS (SAT) súbory

Import aj Excport ACIS (*.SAT) súborov

Zdieľanie výkresov

Zdieľanie výkresov v Cloude prostredníctvom ARES® Touch

Pripojenie k úložiskám tretích strán

Pripojenie k Dropbox, Box, a iným systémom online ukladania prostredníctvom ARES® Touch

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania


Dávková tlač


PDF súbory

Tlač do inteligentných a malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Len extrakcia atribútov do súboru

3D Tlač

Výstup 3D CAD modelov do formátu STL pre 3D tlač

Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Dynamické zadávanie súradníc

Vedľa kurzora zobrazuje hodnoty súradníc ako tzv. Tooltip - ktoré možno okamžite zadať.

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi, alebo pre vytváranie nových súborov

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

Nástroj "Prostředky výkresu" organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar, externým referenciám a k štýlom tabuliek z otvorených alebo z iných výkresov na disku

Vstavaná kalkulačka

Smart Calculator

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli. Neumožňuje však používanie vzorcov

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie premennej či hodnoty výkresu. Políčka môžu byť súčasťou Mtextu alebo Atribútov alebo.

Rozšírené vlastnosti šrafu

Šrafovanie gradientom a nastavenie priehľadnosti.

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Odkazy, Šrafy a Bloky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Používanie existujúcich dynamických blokov ktoré môžu byť vkladané podľa definovaných väzieb

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Filtre bodov aj plné trasovanie

Inteligentné kótovanie

Vytváranie vhodných kót podľa typu objektov vo výkrese (nie však interaktívne)

Uchopovanie aj na medzery prerušovaných čiar


Express tools

Kolekcia nástrojov pre zvýšenie produktivity

Nástroje pre CAD normalizáciu (DWS)

Definovanie a sledovanie CAD normalizácie pre zachovanie konzistencie všetkých súborov

Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

Vytváranie a úprava 3D návrhov v akejkoľvek forme

3D modelovanie

Vytváranie 3D modelov pomocou parametrických a freeform nástrojov jako aj priamym modelovaním

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Tvorba 2D pohľadu z 3D modelu

Vytváranie 2D pohľadov z 3D geometrie

Automatické rezové pohľady

Vytváranie 2D rezov z 3D geometrie

Základné, čiastočné, rezové a detailné pohľady

Základné a rezové pohľady

Parametrické väzby

Používanie geometrických aj rozmerových väzieb definujúcich vzťahy medzi geometriou

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie Ribbonov, Príkazov, Roletového menu a Pracovných priestorov len cez CUI panel

Prispôsobovanie aplikácie

Prispôsobovanie software importom CUI, alebo MNU súborov

API rozhranie

ActiveX, AutoLISP, Object TX (ekvivalent ARX), DIESEL, .NET

Migrácia nastavení

Migrácia užívateľských nastavení z jednej verzie ARES Commandera na druhú

Aktualizácie software

Automatické online aktualizácie

Nástroj pre prenos SW licencie

Unikátna vlastnosť licencovania umožňujúca pracovať (po prihlásení sa) na akomkoľvek počítači prakticky s akýmkoľvek OS

Inteligentná myš (SmartMouse) - Ovládanie gestami myši


Podpora 3Dconnexion zariadení


CADprofi - TZB
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Elektro
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Strojárstvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Stavebníctvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - SUITE - všetky moduly
+ bezplatné online školenie

1 000,- € bez DPHCAD Nákup

SkiJo (Stavebníctvo)

460,- € bez DPHCAD Nákup

pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov