tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

NanoCAD

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie NanoCAD Free

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a čiastočne 3D CAD systém

Download

Download aktuálnej bezplatnej, plne funkčnej verzie NanoCAD.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

NanoCAD Free je univerzálna 2D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D navrhovania. Jedná sa o síce jednoduchý, ale spoľahlivý 2D DWG CAD systém.

Naše doporučenie

NanoCAD Free doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú slušnú mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to najmä DWG kompatinility. Disponuje len klasickým, ale AutoCADu podobným rozhraním, pričom štruktúra programu je AutoCADu podobná.

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), nepatrí síce k najrýchlejším alternatívam AutoCADu, ale zaostávanie nie je výrazné.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme žiadne "prekvapenia", ale doporučujeme ho skôr na občasnú prácu.

Je prakticky určený len na prácu v 2D a podporuje väčšinu všetky základné vlastnosti DWG výkresu.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7

Výrobca / Krajina pôvodu

Nanosoft / Russia

Varianty licencií

K dispozícii je len samostatná nanoCAD Free licencia ktorá sa aktivuje cez internet. Prenášať sa síce nedá, ale pod jednou registráciou si môžete nanoCAD Free nainštalovať a aktivovať na 10 počítačoch.

Trvalá licencia (SW ochrana)

0,- € bez DPH

DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, JPEG, PNG, TIF

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania

Podporuje CTB aj STB štýly vykresľovania, neumožňuje však ich konverziu

Extrakcia údajov do tabuliek

Extrakcia informácií objektov, blokov a atribútov do tabuliek

Zdroje dát pre tabuľky

MS Excel, MS-SQL, MS Access

Rozhranie

Klasické

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi.

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Vstavaná kalkulačka

Kalkulačka je k dispozícii pri kótach, tabuľkách a pri meraní hodnôt

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli, vrátane používania vzorcov

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Používanie existujúcich dynamických blokov ktoré môžu byť vkladané podľa definovaných väzieb

Inteligentné kótovanie

Vytváranie vhodných kót podľa typu objektov vo výkrese

Spustenie podvoľby príkazového riadku kliknutím myši


Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

Vytváranie 3D návrhov plošným modelovaním (bez možnosti editácie)

3D modelovanie

Vytváranie 3D modelov základných tvarov priamym modelovaním

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie nástrojových panelov pomocou panelu Přizpůsobit

API rozhranie

LISP, Object NRX (ekvivalent ARX), Java a VB Script, .NET

Editor typov čiar


Tvorba výrezu výkr.priestoru v modelovom priestore


pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov