tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

CMS IntelliCAD

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie CMS IntelliCAD Premium Edition Plus

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a 3D CAD systém

Download

Download aktuálnej 14 dňovej skúšobnej verzie CMS IntelliCAD PE Plus, ktorá sa po aktivácii stane plnou verziou.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

CMS IntelliCAD PE Plus (Premium Edition Plus) je univerzálna 2D a 3D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D a 3D navrhovania a pre vytváranie fotorealistických vizualizácií. Jedná sa o śpecifickú "čistú" variantu plného IntelliCADu ktorý slúži ako platforma aj pre mnohé iné CAD systémy. Disponuje širokými možnosťami prispôsobovania a dopĺňania o rôzne nové funkcie.

Lokalizácia do českého jazyka

Plná lokalizácia rozhrania do češtiny.
Nápoveda len v angličtine

Naše doporučenie

CMS IntelliCAD PE Plus doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú vyššiu mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to ako DWG kompatinility, tak aj rozhrania ktoré je AutoCADu podobné (klasické aj ribbonové), pričom aj štruktúra programu je AutoCADu podobná. Jedná sa prakticky o čistý a "vždy najnovší" IntelliCAD, ktorý dlhé roky slúžil ako platforma pre ostatné alternatívy AutoCADu. Je ale pravda, že "tí najlepší" túto platformu priebežne opúšťajú (aj keď sa stále modernizuje).

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí k pomalším alternatívam AutoCADu, ale zase nie veľmi výrazne.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme síce žiadne "prekvapenia", ale doporučujeme ho skôr na občasnú prácu.

Ak potrebujete občas pracovať v 3D, CMS IntelliCAD Pro Vám ponúka všetky základné nástroje pre tvornu a úpravu 3D modelu (vrátane renderu), ale nedosahuje úroveň súčasného AutoCADu, a jeho 3D možnosti sú skôr v rovine "hobby". V 2D však podporuje všetky vlastnosti DWG výkresu ktoré môžete očakávať.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je len 64.bit verzia!

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7

Výrobca / Krajina pôvodu

CAD-Manufacturing Solutions, Inc. / USA

Varianty licencií

K dispozícii sú len samostatné CMS IntelliCAD licencie (len trvalé) chránené SW kódom (aktivácia cez internet)
Licencie CMS IntelliCADu sú viazané na konkrétny počítač preniesť na iný počítač je možné bez servisného poplatku len 1x ročne.
Ak potrebujete používať licenciu CMS IntelliCADu aj na domácom počítači - za predpokladu že sa nebude súčasne používať licencia v práci - môžete si druhú licenciu doma nainštalovať a aj aktiovovať.

Trvalá licencia (SW ochrana)

279,- € bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolácie)


TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)


Úvodné online 2 hod školenie
(s nahrávaním na video)


DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF
Pozn: podpora najnovšieho DWG 2018

PDF súbory

Podloženie PDF súboru

DGN formát

Import, Excport a Podloženie DGN výkresov

ACIS (SAT) súbory

Import aj Excport ACIS (*.SAT) súborov

Mračno bodov

Pripojenie mračna bodov k DWG výkresu ktoré možno použiť ako východzí bod pre tvorbu návrhu

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania


Dávková tlač


PDF súbory

Tlač do malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Len extrakcia atribútov do súboru

Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

Nástroj "CMS IntelliCAD Explorer" sice organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar, a externým referenciám len z otvorených výkresov, ale ich presun do aktuálneho výkresu nie je možný!

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie objektu, premennej či hodnoty výkresu.

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Šrafy a Bloky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Používanie existujúcich dynamických blokov ktoré môžu byť vkladané podľa definovaných väzieb

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Len filtre bodov

Spustenie podvoľby príkazového riadku kliknutím myši


Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

Úchop na stred objektu


3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

Vytváranie a úprava 3D návrhov v akejkoľvek forme

3D modelovanie

Vytváranie 3D modelov priamym modelovaním

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Materiály

Priradzovanie materiálov objektom pre tvorbu realistických návrhov

Osvetlenie

Priradzovanie osvetlenia 3D objektov pre tvorbu realistických návrhov

Rendrovanie

Generovanie obrázkov 3D modelov s realistickými materiálmi a osvetlením

Tvorba 2D pohľadu z 3D modelu

Vytváranie 2D pohľadov z 3D geometrie

Základné, čiastočné, rezové a detailné pohľady

Základné a rezové pohľady

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie Ribbonov, Príkazov, Roletového menu a Pracovných priestorov pomocou panelu Vlastníl

Prispôsobovanie aplikácie

Prispôsobovanie software importom MNU a CUI súborov

API rozhranie

AutoLISP, DIESEL, VBA, IRX (ekvivalent ARX), DIESEL

Odstavcový kótovací text


Podpora monitorov (4K) s vysokým rozlíšením


Inteligentný hlas (SmartVoice) - hlasové poznámky


Inteligentná myš (SmartMouse) - Ovládanie gestami myši


ST (bezplatná stavebná nadstavba)


CADprofi - TZB
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Elektro
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Strojárstvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Stavebníctvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - SUITE - všetky moduly
+ bezplatné online školenie

1 000,- € bez DPHCAD Nákup

pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov