tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

GstarCAD

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie GstarCAD Professional

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a 3D CAD systém

Stručný popis CAD Systému

GstarCAD Pro je univerzálna 2D a 3D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D a 3D navrhovania a pre vytváranie fotorealistických vizualizácií. Jedná sa o spoľahlivý 2D a 3D DWG CAD systém. Disponuje širokými možnosťami prispôsobovania CUI a dopĺňania o rôzne nové funkcie.

Lokalizácia do českého jazyka

Lokalizácia rozhrania do češtiny.
Príkazy len anglické, ale s lokalizovanými podvolbami.Nápoveda len v angličtine

Naše doporučenie

GstarCAD Pro doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú vyššiu mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to ako DWG kompatinility, tak aj podobnosti rozhrania, pričom štruktúra programu je AutoCADu podobná.

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí k rýchlejším alternatívam AutoCADu.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme žiadne "prekvapenia" a ak Vám vyhovujú jeho ostatné vlastnosti je vhodný na plne profesionálnu prácu.

Ak potrebujete občas pracovať v 3D, GstarCAD Pro Vám ponúka všetky základné nástroje pre tvornu a úpravu 3D modelu priamym modelovaním a aj keď nedosahuje úroveň súčasného AutoCADu, jeho 3D možnosti sú už na zaujímavej úrovni.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7

Výrobca / Krajina pôvodu

Gstarsoft Co.,Ltd / China

Varianty licencií

K dispozícii sú samostatné aj sieťové (plávajúce) GstarCAD licencie (trvalé aj došasné) chránené SW kódom (aktivácia cez internet) alebo HW USB kľúčom.
Samostatné licencie BricsCADu chránené SW kódom sú viazané na konkrétny počítač a je možné ich preniesť na iný (napr. na domáci) počítač.

Trvalá licencia (Ochrana USB kľúčom)

773,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá licencia (SW ochrana)

698,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá sieťová NET licencia (SW ochrana)

895,- € bez DPHCAD Nákup

Ročná licencia (SW ochrana)

288,- € bez DPHCAD Nákup

DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF

PDF súbory

Podloženie PDF súboru

DGN formát

Import a Podloženie DGN výkresov

ACIS (SAT) súbory

Import aj Excport ACIS (*.SAT) súborov

Import 3DS súborov


Zdieľanie výkresov

Zdieľanie výkresov v Cloude.

Pripojenie k úložiskám tretích strán

Pripojenie k Dropbox a Baidu systémom online ukladania

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania


Dávková tlač


PDF súbory

Tlač do inteligentných a malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Len extrakcia atribútov do súboru

3D Tlač

Výstup 3D CAD modelov do formátu STL pre 3D tlač

Čiarové a QR kódy


Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Dynamické zadávanie súradníc

Vedľa kurzora zobrazuje hodnoty súradníc ako tzv. Tooltip - ktoré sice možno zadať, ale nie veľmi pohodlne

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi.

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

Design Center - organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar a k externým referenciám z otvorených alebo z iných výkresov na disku

Palety nástrojov

Vytváranie vlastných paliet nástrojov (síce s podporou nastavenia vlastností, ale bez možnosti upraviť Makro príkazov) pre rýchly prístup k často používaným príkazom, blokom a k inému obsahu

Vstavaná kalkulačka

Quick Calculator

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli. Neumožňuje však používanie vzorcov

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie objektu, premennej či hodnoty výkresu.

Rozšírené vlastnosti šrafu

Nastavenie farby pozadia šrafu, Šrafovanie gradientom, SuperŠraf

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Odkazy, Šrafy a Bloky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Vytváranie a editácia blokov ktoré môžu byť vkladané a upravované podľa definovaných väzieb

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Filtre bodov aj plné trasovanie

Inteligentné kótovanie

Vytváranie vhodných kót podľa typu objektov vo výkrese (nie však interaktívne)

Správca sady listov / Správca projektu

Vytváranie a správa listov pre ľahší prístup a tlač

Express tools

Kolekcia nástrojov pre zvýšenie produktivity

Nástroje pre CAD normalizáciu (DWS)

Definovanie a sledovanie CAD normalizácie pre zachovanie konzistencie všetkých súborov

Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

Úchop na stred objektu


3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

Vytváranie a úprava 3D návrhov v akejkoľvek forme

3D modelovanie

Vytváranie 3D modelov priamym modelovaním

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Materiály

Priradzovanie materiálov objektom pre tvorbu realistických návrhov

Osvetlenie

Priradzovanie osvetlenia 3D objektov pre tvorbu realistických návrhov

Rendrovanie

Generovanie obrázkov 3D modelov s realistickými materiálmi a osvetlením

Tvorba 2D pohľadu z 3D modelu

Vytváranie 2D pohľadov z 3D geometrie (len vo výkresovom priestore)

Automatické rezové pohľady

Vytváranie 2D rezov z 3D geometrie

Základné, čiastočné, rezové a detailné pohľady

Základné a rezové pohľady

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie Ribbonov, Príkazov, Roletového menu a Pracovných priestorov len cez CUI panel

Prispôsobovanie aplikácie

Prispôsobovanie software importom MNU a CUI súborov

API rozhranie

ActiveX, VBA, AutoLISP, Object GRX (ekvivalent ARX), DIESEL, .NET

Nástroj pre prenos SW licencie

Nástroj na prenos samostatnej licencie z jedného počítača na druhý

Odstavcový kótovací text


ST (bezplatná stavebná nadstavba)


CADprofi - TZB
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Elektro
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Strojárstvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Stavebníctvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - SUITE - všetky moduly
+ bezplatné online školenie

1 000,- € bez DPHCAD Nákup

pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov