tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

ProgeCAD

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie ProgeCAD Professional

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a 3D CAD systém

Stručný popis CAD Systému

ProgeCAD Pro je univerzálna 2D a 3D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D a 3D navrhovania a pre vytváranie fotorealistických vizualizácií. Disponuje širokými možnosťami prispôsobovania CUI a dopĺňania o rôzne nové funkcie.

Lokalizácia do českého jazyka

Plná lokalizácia rozhrania do češtiny.
Nápoveda len v angličtine

Naše doporučenie

ProgeCAD Pro doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú vyššiu mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to ako DWG kompatinility, tak aj podobnosti rozhrania, pričom štruktúra programu je AutoCADu podobná.

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí k pomalším alternatívam AutoCADu, ale zase nie veľmi výrazne.

Čo sa týka stability práce so systémom, mohol by byť trocha stabilnejší a ak Vám vyhovujú jeho ostatné vlastnosti doporučujeme ho skôr na občasnú prácu.

Ak potrebujete pracovať v 3D, GstarCAD Pro Vám ponúka všetky základné nástroje pre tvornu a úpravu 3D modelu priamym modelovaním (vrátane renderu) a aj keď nedosahuje úroveň súčasného AutoCADu, jeho 3D možnosti sú už na zaujímavej úrovni.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7

Výrobca / Krajina pôvodu

ProgeSOFT / Switzerland (Italy)

Varianty licencií

K dispozícii sú samostatné aj sieťové (plávajúce) ProgeCAD licencie (len trvalé) chránené SW kódom (aktivácia cez internet) alebo HW USB kľúčom.
Samostatné licencie ProgeCADu chránené SW kódom sú viazané na konkrétny počítač a je možné ich preniesť na iný počítač len po odinštalovaní z pôvodného počítača.

Trvalá licencia (Ochrana USB kľúčom)

430,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá licencia (SW ochrana)

280,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá sieťová NET licencia (SW ochrana)

430,- € bez DPHCAD Nákup

DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, JPEG, PNG, TIF

PDF súbory

Podloženie PDF súboru.
Má však integrovaný PDF to DWG konvertor.

DGN formát

Import, Excport a Podloženie DGN výkresov

ACIS (SAT) súbory

Import aj Excport ACIS (*.SAT) súborov

Mračno bodov

Pripojenie mračna bodov k DWG výkresu ktoré možno použiť ako východzí bod pre tvorbu návrhu

Pripojenie k úložiskám tretích strán

Pripojenie k Dropbox, Google a OneDrive len ako služba zálohovania

Napojenie na Google Earth

Import aj export

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania


Dávková tlač


PDF súbory

Tlač do malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Extrakcia informácií blokov a atribútov do tabuliek

Zdroje dát pre tabuľky

Len CSV textové súbory

3D Tlač

Výstup 3D CAD modelov do formátu STL pre 3D tlač

Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Dynamické zadávanie súradníc

Vedľa kurzora zobrazuje hodnoty súradníc ako tzv. Tooltip - ktoré možno okamžite zadať.

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi.

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

Nástroj "Průzkumník" sice organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar, a externým referenciám len z otvorených výkresov, ale ich presun do aktuálneho výkresu nie je možný!

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli. Neumožňuje však používanie vzorcov.
Pozn: zadávanie dát do buniek je cez dialógový panel (nepraktické)

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie premennej či hodnoty výkresu.

Rozšírené vlastnosti šrafu

Šrafovanie gradientom

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Odkazy, Šrafy a Bloky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Používanie existujúcich dynamických blokov ktoré môžu byť vkladané podľa definovaných väzieb

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Len filtre bodov

Inteligentné kótovanie

Vytváranie vhodných kót podľa typu objektov vo výkrese (nie však interaktívne)

Express tools

Kolekcia nástrojov pre zvýšenie produktivity (Rychlé nástroje)

Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

Úchop na stred objektu


3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

Vytváranie a úprava 3D návrhov v akejkoľvek forme

3D modelovanie

Vytváranie 3D modelov priamym modelovaním

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Materiály

Priradzovanie materiálov objektom pre tvorbu realistických návrhov

Osvetlenie

Priradzovanie osvetlenia 3D objektov pre tvorbu realistických návrhov

Rendrovanie

Generovanie obrázkov 3D modelov s realistickými materiálmi a osvetlením

Základné, čiastočné, rezové a detailné pohľady

Základné a rezové pohľady

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie Ribbonov, Príkazov, Roletového menu a Pracovných priestorov pomocou panelu Vlastníl

Prispôsobovanie aplikácie

Prispôsobovanie software importom MNU a CUI súborov

API rozhranie

ActiveX, AutoLISP, DIESEL, VBA, IRX (ekvivalent ARX), .NET

Aktualizácie software

Kontrola aktualizácií cez položku v menu

Odstavcový kótovací text


Dekódovanie textu z jednej kódovej stránky na inú


ST (bezplatná stavebná nadstavba)


CADprofi - TZB
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Elektro
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Strojárstvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Stavebníctvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - SUITE - všetky moduly
+ bezplatné online školenie

1 000,- € bez DPHCAD Nákup

pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov