tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

BricsCAD

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie BricsCAD Lite

Aktualizované dňa: 12.12.2020

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a čiastočne 3D CAD systém

Download

Download aktuálnej 30 dňovej skúšobnej verzie BricsCAD (pre Win 64 bit), ktorá sa po aktivácii stane plnou verziou BricsCAD Classic, Pro, alebo Platinum (podľa zakúpenej varianty).CAD Download

Stručný popis CAD Systému

BricsCAD Classic je univerzálna 2D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D navrhovania. Jedná sa o spoľahlivý 2D DWG CAD systém. Disponuje širokými možnosťami prispôsobovania CUI a dopĺňania o rôzne nové funkcie.

Lokalizácia do českého jazyka

Plná lokalizácia rozhrania do češtiny.
Nápoveda len v angličtine

Naše doporučenie

BricsCAD Clasic doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú vyššiu mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to najmä DWG kompatinility. Klasické aj ribbonové rozhranie, ale aj rôzne dialógové panely sa od AutoCADu síce líšia, ale sú logicky navrhnuté a rýchlo si zvyknete, pričom štruktúra programu je AutoCADu podobná.

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí k rýchlejším alternatívam AutoCADu.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme žiadne "prekvapenia" a ak Vám vyhovujú jeho ostatné vlastnosti je vhodný na plne profesionálnu prácu.

Je prakticky určený len na prácu v 2D, ale disponuje všetkým čím má dobrá alternatíva AutoCADu disponovať.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7
- Apple® Mac®
- Linux (Ubuntu®, Fedora®, OpenSUSE®)

Výrobca / Krajina pôvodu

Bricsys nv / Belgium

Varianty licencií

K dispozícii sú samostatné aj sieťové (plávajúce) BricsCAD licencie (len trvalé) chránené SW kódom (aktivácia cez internet)
Licencie BricsCADu sú viazané na konkrétny počítač a je možné ich preniesť na iný (napr. na domáci) počítač.
Ak potrebujete používať licenciu BricsCADu aj na domácom počítači - za predpokladu že sa nebude súčasne používať licencia v práci - môžete si druhú licenciu doma nainštalovať a aj aktiovovať.

Trvalá licencia (SW ochrana)

585,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá licencia + 1 ročné subscription (SW ochrana)

760,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá sieťová NET licencia + 1 ročné subscription (SW ochrana)

1 100,- € bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolácie)

TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)

Úvodné online 2 hod školenie
(s nahrávaním na video)

DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, PDF, JPEG, PNG, TIF
Pozn: podpora najnovšieho DWG 2018

PDF súbory

Podloženie PDF súboru a aj import vektorovej geometrie z PDF

Zdieľanie výkresov

Zdieľanie výkresov v Cloude prostredníctvom Chapoo

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania

Dávková tlač

PDF súbory

Tlač do malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Len extrakcia atribútov do súboru

Zdroje dát pre tabuľky

Len CSV, resp. XML textové súbory

3D Tlač

Má síce výstup aj do STL formátu, ale tento CAD nedokáže vytvárať 3D telesá.

Geodetický súradnicový systém a online mapy

Určenie geodetického umiestnenia vo výkrese použitím GIS súr.systému

Rozhranie

Ribbonové aj klasické

Dynamické zadávanie súradníc

Vedľa kurzora zobrazuje hodnoty súradníc ako tzv. Tooltip - ktoré možno okamžite zadať.

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi.

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

Nástroj "Průzkumník" sice organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar, externým referenciám a k štýlom tabuliek z otvorených alebo z iných výkresov na disku, vrátane možnosti ich presunu do aktuálneho výkresu

Palety nástrojov

Používanie preddefinovaných paliet nástrojov (s podporou nastavenia vlastností)

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov, alebo priehladnosti všetkých objektov vybranej hladiny

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary, Priehľadnosť

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli. Umožňuje aj používanie vzorcov

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie objektu, premennej či hodnoty výkresu. Políčka môžu byť súčasťou Mtextu, Atribútov alebo hodnôt v bunkách tabuliek.

Rozšírené vlastnosti šrafu

Šrafovanie gradientom a nastavenie priehľadnosti.

Merítko poznámky

Automatické prispôsobenie veľkosti nasledujúcich objektov aktuálnej mierke: Text (DTEXT aj MTEXT), Kóty, Odkazy, Šrafy a Bloky

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Používanie existujúcich dynamických blokov ktoré môžu byť vkladané podľa definovaných väzieb

Filtre bodov a trasovanie (tracking)

Len filtre bodov

Správca sady listov / Správca projektu

Asociatívne pole

Asociatíbve vytváranie a úprava objektov v kruhovom, alebo obdĺžnikovom poli alebo pozdĺž cesty

Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

Úchop na stred objektu

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie Ribbonov, Príkazov, Roletového menu a Pracovných priestorov len cez CUI panel

Prispôsobovanie aplikácie

Prispôsobovanie software importom CUI, alebo MNU súborov

API rozhranie

LISP, DIESEL

Odstavcový kótovací text

Podpora 3Dconnexion zariadení

ST (bezplatná stavebná nadstavba)

CADprofi - TZB
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Elektro
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Strojárstvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - Stavebníctvo
+ bezplatné online školenie

500,- € bez DPHCAD Nákup

CADprofi - SUITE - všetky moduly
+ bezplatné online školenie

1 000,- € bez DPHCAD Nákup

RekonCAD (Stavebníctvo)

AutoPEN - Kanalizácia, voda, plyn

pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov