tCAD - AutoCAD® (LT) a jeho alternatívy - Najväčší výber, porovnávanie, diskusie a okamžitý nákup.
... sme tu už 25 rokov (TECHSOFT s.r.o.)

Slovečina  Čeština

NanoCAD

Vybrané vlastnosti aktuálnej verzie NanoCAD Pro

Aktualizované dňa: 12.12.2018

Základný popis

Obecný DWG kresliaci 2D a 3D CAD systém

Download

Download aktuálnej 30 dňovej skúšobnej verzie NanoCAD Pro, ktorá sa po aktivácii stane plnou verziou.CAD Download

Stručný popis CAD Systému

NanoCAD Pro je univerzálna 2D a 3D CAD aplikácia pre všetky oblasti 2D a 3D navrhovania. Jedná sa spoľahlivý a zaujímavý DWG CAD systém.

Naše doporučenie

NanoCAD Pro doporučujeme pre CAD užívateľov ktorí požadujú slušnú mieru kompatibility s AutoCADom. Týka sa to najmä DWG kompatinility. Disponuje len klasickým, ale AutoCADu podobným rozhraním, pričom štruktúra programu je AutoCADu podobná.

Čo sa týka rýchlosti práce s rozsiahlejšími výkresmi (cca 100MB), patrí do stredu alternatív AutoCADu.

Čo sa týka stability práce so systémom, neregistrujeme žiadne "prekvapenia", a ak Vám vyhovujú jeho ostatné vlastnosti je vhodný na plne profesionálnu prácu.

Upozorňujeme najmä na fakt že NanoCAD ako jediný ponúka 4 bodovú kalibráciu rastrového obrázku, a podporuje aj vzorce v tabuľkách.

Ak potrebujete pracovať v 3D, NanoCAD Pro Vám ponúka všetky základné nástroje pre tvornu a úpravu 3D modelu priamym modelovaním na zaujímavej úrovni.

Navyše disponuje geometrickými aj rozmerovými väzbami a umožňuje používať aj parametre, čo ho robí vhodným najmä pre oblasť strojárstva.

Operačné systémy a verzia

K dispozícii je 32.bit aj 64.bit verzia

Podporované operačné systémy:
- Microsoft® Windows® 10 / 8 / 7

Výrobca / Krajina pôvodu

Nanosoft / Russia

Varianty licencií

K dispozícii sú samostatné aj sieťové (plávajúce) nanoCAD licencie (na prenájom, alebo trvalé) aktivované cez internet.
Samostatné licencie nanoCADu sú viazané na konkrétny počítač a nie je možné ich preniesť na iný počítač.

Trvalá licencia + 3 ročné subscription (SW ochrana)

759,- € bez DPHCAD Nákup

Trvalá sieťová NET licencia + 3 ročné subscription (SW ochrana)

869,- € bez DPHCAD Nákup

Ročná licencia (SW ochrana)

249,- € bez DPHCAD Nákup

Ročná sieťová NET licencia (SW ochrana)

289,- € bez DPHCAD Nákup

TZB Typy čiar + TSIZOL.SHX (izolácie)


TBL2CAD (DXF tabulky do/z Excelu)


Úvodné online 2 hod školenie
(s nahrávaním na video)


DWG technológia

Technológia DWGdirect zaisťuje maximálnu kompatibilitu všetkých DWG objektov s TrustedDWGTM výkresmi

Podporované bežné formáty súborov

DWG, DXF, DWF, PDF, JPEG, PNG, TIF

PDF súbory

Podloženie PDF súboru

Mračno bodov

Pripojenie mračna bodov k DWG výkresu ktoré možno použiť ako východzí bod pre tvorbu návrhu

Konverzia DWG výkresov

Štandardné ukladanie do aktuálnej alebo nižšej verzie DWG súboru

Podpora CTB a STB štýlov vykresľovania

Podporuje CTB aj STB štýly vykresľovania, neumožňuje však ich konverziu

Dávková tlač


PDF súbory

Tlač do malých PDF súborov

Extrakcia údajov do tabuliek

Extrakcia informácií objektov, blokov a atribútov do tabuliek

Zdroje dát pre tabuľky

MS Excel, MS-SQL, MS Access

Podpora CAE Fidesys


Rozhranie

Klasické

Dynamické zadávanie súradníc

Vedľa kurzora zobrazuje hodnoty súradníc ako tzv. Tooltip - ktoré možno okamžite zadať.

Mutifunkčné uzlové body

Podpora manipulácie s geometriou a podpora multi funkcií (Protáhnout, Posun, Rotace, Měřítko, Zrcadli)

Záložky súborov

Záložky pre prepínanie sa medzi súbormi.

Príkazový riadok

Zobrazovanie výziev ktoré Vás prevedú celým príkazom

Správa obsahu výkresu

File Explorer - organizuje prístup k výkresom, blokom, hladinám, kótovacím štýlom, textovým štýlom, rozvržením výkr.priestoru, typom čiar a k externým referenciám z otvorených alebo z iných výkresov na disku

Palety nástrojov

Používanie preddefinovaných paliet nástrojov (s podporou nastavenia vlastností)

Vstavaná kalkulačka

Kalkulačka je k dispozícii pri kótach, tabuľkách a pri meraní hodnôt

Priehľadnosť hladín a objektov

Riadenie priehľadnosi vybraných objektov

Vlastnosti hladín výkresového priestoru

Pre každý výrez výkresového priestoru môžete samostatne riadiť nasledujúce vlastnosti hladiny: Zmraz/Rozmraz, Farba, Typ čiary, Hrúbka čiary

Tabuľky

Nástroj pre tvorbu tabuliek podobných ako v Exceli, vrátane používania vzorcov

Textové políčka

Inteligentný text, zobrazujúci informácie objektu, premennej či hodnoty výkresu.

Rozšírené vlastnosti šrafu

Šrafovanie gradientom

Asociatívne kótovanie

Medzi objektami a kótami vzniká pevná väzba. Ak sa zmení kótovaný objekt, kóta sa sama automaticky zmení.

Dynamické bloky

Používanie existujúcich dynamických blokov ktoré môžu byť vkladané podľa definovaných väzieb

Inteligentné kótovanie

Vytváranie vhodných kót podľa typu objektov vo výkrese

Správca sady listov / Správca projektu

Vytváranie a správa listov pre ľahší prístup a tlač

Spustenie podvoľby príkazového riadku kliknutím myši


Revízny obláčik

Vytváranie a úprava revíznych obláčikov okolo vykonaných zmien vo výkrese pre rýchlu identifikáciu úprav

3D objemové / plošné / drôtené modelovanie

3D objemové modelovanie a editácia

3D modelovanie

Vytváranie 3D modelov pomocou parametrického modelovania a to podobne ako v parametrických systémoch - tj. vytváraním náčrtov a aplikovaním vlastností na náčrty - a to všetko vrátane stromu histórie návrhu s možnosťou editácie

Vizuálne štýly

Riadenie zobrazovania hrán geometrie a tieňovania

Tvorba 2D pohľadu z 3D modelu

Vytváranie 2D pohľadov z 3D geometrie

Automatické rezové pohľady

Vytváranie 2D rezov z 3D geometrie

Základné, čiastočné, rezové a detailné pohľady

Základné a rezové pohľady

Parametrické väzby

Používanie geometrických aj rozmerových väzieb definujúcich vzťahy medzi geometriou

Prispôsobovanie rozhrania

Prispôsobovanie nástrojových panelov a Roletového menu pomocou panelu Přizpůsobit

API rozhranie

LISP, Object NRX (ekvivalent ARX), Java a VB Script, .NET

Migrácia nastavení

Migrácia nastavení v "Options" z predchádzajúcej verzie na aktuálnu

4 bodová kalibrácia rastrového obrázku


Dekódovanie textu z jednej kódovej stránky na inú


Editor typov čiar


Tvorba výrezu výkr.priestoru v modelovom priestore


pdf2cad - Konverzia PDF do DWG

169,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG PDF to DWG

159,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DGN to DWG

259,- € bez DPHCAD Nákup

AutoDWG DWGLock - Ochrana DWG

320,- € bez DPHCAD Nákup

MITCalc - Strojárske výpočty

249,- € bez DPHCAD Nákup

Našli ste vo vlastnostiach nepresný, alebo chýbajúci údaj?

Pomôžte nám spresniť informácie

Nevieš si vybrať?

Porovnanie CAD Systémov